Kayıt Yap   |    Giriş
İletişim    |   Ana Sayfa

felsefe

YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sanat eserleri, çok çeşitli malzemenin işlenmesiyle ortaya çıkar. Sanatçı, duygularını ve yaratıcılığını sözcükler, renkler, şekiller ve hareketler aracılığıyla ortaya koyar...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-5.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Descartes gerçeğe ulaştığında, bilim insanı ise doğa yasasına ulaştığında şüpheyi terk eder. Ancak septikler şüpheyi bir amaç olarak kullanarak, şüphe ettiklerinden de şüphe ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-6.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Tanrı, insan da dahil doğada ne varsa her şeyi kapsar. Bu evrende görülen ve bilinen ne varsa, Tanrı'nın birer parçasıdır. Gerçek olan Tanrı'dır, her şey ondan türemiştir. Evren, T...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-7.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Aşağıdaki yargılardan hangisi "egzistansiyalizm" yaklaşımına uygundur?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-8.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bazı düşünürler, yaşadıkları toplumlardaki devlet yönetimlerinin, bireylerin çoğunun mutluluk ve refahını sağlamada yetersiz kaldıklarını görmüşlerdir. Bu nedenle, nesnel koşu...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-9.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bütün bilimler bilgi ortaya koymaya çalışır. Her bilim kendi alanına giren şeyleri ele alır, onlardaki sorunları çözmeye çalışır, kendi nesnesini kendi yöntemleriyle sorgular. Anc...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-10.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Günümüzde bazı sanatçılar, halkın anlamadığı yollara başvuruyor, halktan farklı bir dil kullanıyorlar. Bu halktan kopuk anlayışın temelinde halkı sanatın içinde yok sayan, sanat...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-11.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bilimsel bilgi olma iddiasındaki bir önerme, doğrudan doğruya olguları dille ifade etmişse anlamlıdır; çünkü o cümle bizim dışımızda var olan olguların kuramsal veya mantıksal if...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-71725-12.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Dine ilişkin bilgilerde bireyin objesi kutsal kitaplar, vahiyler, peygamberlerdir. Evrene ve insana ilişkin açıklamaların doğrudan kaynağı kutsal kitaplardır; bu bilgileri yüzyıllardır ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-81726-1.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Platon, gençliğinde yazdığı diyaloglardaki bazı fikirlerinden yaşlılık dönemindeki diyaloglarında vazgeçmiştir. Kant ise "Saf Akın Eleştirisi" adlı eserinde metafiziğe kapıyı ka...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Felsefe-Karma-Sorular-Test-81726-2.soru


Yanlış Yaptığım Sorular
Sadece üyeler
Bu Kısım Sadece Üyeler İçin.

Duyurlar

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı (22.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Alanı Tercihlerinin Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

2021-DGS Başvurularının Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-İSG/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN