Kayıt Yap   |    Giriş
İletişim    |   Ana Sayfa

felsefe

YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Descartes; varlığı yapıca birbirinden ayrı olan iki unsura ayırmıştır. Ruh ile madde, birbirlerinden özce ayrı olan, temel nitelikleri bakımından birbiriyle uzlaşmayan cevherlerdir. ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-6.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Husserl'e göre, tek gerçeklik fenomendir. Fenomen ise, insan bilinci tarafından belirlenen, oluşturulan varlıktır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-7.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Descartes'a göre, madde, ile düşünce veya beden ile ruh, birbirinden ayrı fakat aynı ölçüde var olan iki tözdür ve bunlar varlığın temelini oluşturur. Descartes'ın bu görüşü, a...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-8.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
"Fenomenoloji" kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-9.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
"Bize verilmiş olan özler, dış dünyadan ya da kendi iç varlığımızdan gelebilir." diyen Husserl'e göre gerçek varlık, kendisini fenomenlerde gösterir. Husserl'in görüşüne göre; g...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-10.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-11.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
I. Kuramlar somut bir yarar sağladıkları sürece anlamlıdır. Eğer bir kuram bir problemi çözemiyorsa o kuram ya da formülden vazgeçilmelidir. II. Hayatın anlamının izini süren ve bir...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-12.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bireyin varoluşunu, özünden önceye alan bu öğretide; insanın önce var olduğu daha sonra kendini tanımlayıp bilerek özünü oluşturduğu dile getirilir. Bu cümlede anlatılan felsefi ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dualizm---Fenomenoloji---Egzistansiyalizm---Yeni-Ontoloji-Sorulari-1320-13.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Platon'a göre, algıladığımız şeylerin kendi başlarına varlıkları yoktur; onlar asıl tipleri olan ideaları sayesinde vardır. Platon'un bu görüşü, aşağıdakilerden hangisiyle ifade e...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Varlik-Felsefesi-Karma-Sorular-Test-1-1321-1.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Ontoloji, varlığı konu edinen ve varlıkla ilgili problemleri ele alan felsefi disiplindir. Aşağıdakilerden hangisi, ontoloji kapsamında ele alınamaz?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Varlik-Felsefesi-Karma-Sorular-Test-1-1321-2.soru


Yanlış Yaptığım Sorular
Sadece üyeler
Bu Kısım Sadece Üyeler İçin.

Duyurlar

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı (22.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Alanı Tercihlerinin Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

2021-DGS Başvurularının Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-İSG/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN