Kayıt Yap   |    Giriş
İletişim    |   Ana Sayfa

felsefe

YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din, bireysel ve toplumsal yanı bulunan, düşünce ve uygulama açısından sistemleştirilmiş olan, insanlara bir yaşam tarzı sunan, onları bir dünya görüşü etrafında toplayan bir kur...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-1-1651-8.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din, ortaya koyduğu kurallarla toplumsal düzeni sağlamayı amaçlarken felsefede böyle kurallardan söz edilemez. Bu cümlede dinin hangi ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-1-1651-9.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Dinî bilgilerin kaynağı Tanrı tarafından peygamberlere vahiy yoluyla iletilen kutsal kitaplardır. Kutsal kitaptaki bilgilerin doğruluğundan şüphe edilemez. Buna göre, dinî bilgilerle i...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-1-1651-10.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din ve felsefe farklı iki alan izlenimi verse de aslında ikisi de birbirlerinden etkilenir. Bu karşılıklı etkileşim nedeniyle Orta Çağ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-1-1651-11.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-1-1651-12.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din felsefesinin konusu belirli bir din olmayıp, din olgusunun kendisidir. Din felsefesi, ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-21652-1.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Dini ele alan filozoflar, herhangi bir dinin yanında ya da karşısında bulunmazlar. Buna göre, din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-21652-2.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din felsefesinin amacı; dini, inanca değil, akla dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Bu cümleye göre; din https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-21652-3.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Teoloji, dini ve Tanrı'yı konu alan, bu konuları, inanılan kutsal kitap, peygamber ve din âlimlerinin görüşleri çerçevesinde temellendirmeye çalışan bir alandır. Buna göre, teoloji ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-21652-4.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Her din, Tanrı tarafından ifade edilen belli doğrulardan oluşur. O dine mensup olan insanlar, bu doğruları sorgulamadan benimserler. Din doğrularının sorgulanmadan benimsenmesi aşağıd...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Dine-Felsefi-Bakis---Teoloji---Din-Felsefesinin-Temel-Kavramlari-Sorulari-Test-21652-5.soru


Yanlış Yaptığım Sorular
Sadece üyeler
Bu Kısım Sadece Üyeler İçin.

Duyurlar

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı (22.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Alanı Tercihlerinin Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

2021-DGS Başvurularının Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-İSG/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN