Kayıt Yap   |    Giriş
İletişim    |   Ana Sayfa

felsefe

YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sartre'a göre insanın Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir özü olamaz. İnsan dışındaki hiçbir şeyin kendisinden başka bir şey olma olanağı yoktur. Bu parçaya dayanarak aşa...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-5.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sartre'a göre kişinin eylemlerini belirleyen evrensel bir ahlak yasası yoktur. Kişi, kurallarını kendisi koyar ve onlara uyar. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-6.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bazı filozoflara göre evrensel ahlak yasası insanın biyolojik ve ruhsal durumundan kaynaklanır. Tanrı ya da toplum gibi insanın dışındaki değerler tarafından belirlenmez. Buna göre, ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-7.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu demektir. Ahlak yasasını, insanın yapısı ve doğası belirler. İnsan, yapısı gereği acıdan kaçar, hazza yönelir. Bu parçaya dayanarak...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-8.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bentham'a göre evrensel ahlak yasasının temeli insanın doğasıdır. İnsan, doğası gereği hazza yönelir. Ancak bu haz, bireysel değildir. En fazla insana en yüksek mutluluğu sağlayan ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-9.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Farabi'ye göre akla uygun davranışlarda bulunmak gerekir. Ancak aklıyla hareket eden insan Tanrı'ya yönelebilir ve mutluluğa ulaşabilir. Farabi'ye göre mutlu olmanın temelinde aşağıda...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-10.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Spinoza'ya göre; insan aklının en yüksek bilgisi Tanrı bilgisidir ve zihnin en yüksek erdemi Tanrı'yı bilmektir. O'na göre, her insan kendi doğasının zorunluluğunu bilmek çabası iç...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-11.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Spinoza'ya göre, evrensel ahlak yasasını belirleyen en önemli öge, insanın kendisinin de bir parçasını oluşturduğu doğa düzenini anlamasıdır. Ancak bu bilgiye dayanarak ahlaklı bir...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-12.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Kant, insanda ahlaklı olmayı emreden bir yetinin bulunduğunu kabul eder. Bu yeti "pratik akıl"dır. Pratik akıl, hem evrensel ahlak yasasını belirler, hem de insanları ona uymaya zorlar. ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-13.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Ahlak, insanların kendilerine göre yaşadıkları ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına gelir. Ahlak felsefesi ise davranışla...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Ahlak-Felsefesi-Etik-Tekrar-Testi-31368-14.soru


Yanlış Yaptığım Sorular
Sadece üyeler
Bu Kısım Sadece Üyeler İçin.

Duyurlar

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı (22.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Alanı Tercihlerinin Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

2021-DGS Başvurularının Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-İSG/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN