Kayıt Yap   |    Giriş
İletişim    |   Ana Sayfa

felsefe

YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Bir sanatçının eserleri, çok defa onun özlediği, ulaşmak istediği şeylerin hikâyesidir. Bu cümle, sanat bilgisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-4.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Dinî bilginin, toplumsal düzeni sağlama ve toplumsal denetim aracı olma gibi işlevleri bulunmaktadır. Dinî bilginin bu işlevi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-5.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sanat; bir duygunun, bir tasarının veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüdür. Bu yöntemler sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Buna göre, sanat ile ilgi...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-6.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Din, bir inançlar ve ibadetler sistemidir. Üstün varlığa yani Tanrı'ya karşı duyulan, korku ile karışık inancı, kutsal saygıyı ve sevgiyi ifade eder. Bu parçaya dayanarak dinle ilgi...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-7.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Dinî bilgiler kaynağı bakımından ilahidir. Din, bir yaşam biçimi olduğu için birtakım ahlak kuralları belirler. Bu nedenle insanlar arası ilişkileri düzenleme ve toplumsal denetim ar...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-8.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sanat bilgisinde süreklilik söz konusu değildir. Sanat alanında elde edilenlere bir şey ekleme, elde olanı ilerletme amacı yoktur. Sanat eserlerinin her biri kendine özgü yanları olan, b...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-9.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Felsefi bilgiler, insan kaynaklı olmasından dolayı eleştiriye açıktır, dinî bilgiler ise ilahi kaynaklı olduğu için eleştirilemez. Dinî bilgilerin eleştiriye kapalı olması, aşağ...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-10.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Karla kaplı bir orman manzarasının resmini yapan iki ayrı ressamın yapacağı tablolar birbirine benzemeyecektir. Her ne kadar manzara aynı olsa da, her ressam o manzarayı kendine göre yor...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-11.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Teknik bilgide süje-obje ilişkisi, bilimsel bilgiyi uygulayarak hayatı kolaylaştırmak amacıyla kurulur. Teknik bilgi, doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç hâline getirmektir....
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-12.soru


YGS Soruları/YGS Felsefe Soruları
Sanatlar, sanatçı tarafından meydana getirilen her türlü güzel üretimdir. Bu cümledeki "güzel" ifadesi; sanat eserini, faydacı bir amaçla üretilen teknikten ayırmakta, sanatçı taraf...
https://e-sorucoz.com/test-sorular/YGS-Bilgi-Turleri-Din-Bilgi---Sanat-Bilgisi---Teknik-Bilgi-Sorulari-1218-13.soru


Yanlış Yaptığım Sorular
Sadece üyeler
Bu Kısım Sadece Üyeler İçin.

Duyurlar

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı (22.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Alanı Tercihlerinin Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

2021-DGS Başvurularının Alınması (21.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 (İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-İSG/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (20.05.2021)

TIKLAYIN

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı (07.05.2021)

TIKLAYIN